Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.99.3333 88.000.000đ 52 Đặt mua
2 Vietnamobile 0566.89.3333 30.500.000đ 46 Đặt mua
3 Reddi 0559.97.3333 26.700.000đ 47 Đặt mua
4 Reddi 0559.99.3333 65.600.000đ 49 Đặt mua
5 Vietnamobile 0566.95.3333 13.800.000đ 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 0568.90.3333 15.000.000đ 40 Đặt mua
7 Vietnamobile 0563.74.3333 8.900.000đ 37 Đặt mua
8 Reddi 0559.21.3333 20.100.000đ 34 Đặt mua
9 Vietnamobile 05227.33333 91.000.000đ 31 Đặt mua
10 Vietnamobile 0528.36.3333 25.000.000đ 36 Đặt mua
11 Reddi 0559.81.3333 21.300.000đ 40 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.34.3333 15.400.000đ 35 Đặt mua
13 Vietnamobile 0565.66.3333 54.500.000đ 40 Đặt mua
14 Reddi 0559.76.3333 21.300.000đ 44 Đặt mua
15 Reddi 0559.96.3333 26.700.000đ 46 Đặt mua
16 Vietnamobile 0528.52.3333 12.400.000đ 34 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.47.3333 17.500.000đ 40 Đặt mua
18 Reddi 0559.20.3333 20.100.000đ 33 Đặt mua
19 Vietnamobile 0582.71.3333 26.000.000đ 35 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.49.3333 7.210.000đ 45 Đặt mua
21 Reddi 0559.11.3333 27.100.000đ 33 Đặt mua
22 Vietnamobile 0568.68.3333 87.400.000đ 45 Đặt mua
23 Reddi 0559.92.3333 26.800.000đ 42 Đặt mua
24 Reddi 0559.38.3333 26.900.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3