Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0333.37.3333 480.000.000đ 31 Đặt mua
3 Viettel 0365.40.3333 18.000.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0368.32.3333 55.000.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0384.87.3333 23.100.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0327.56.3333 26.500.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0394.57.3333 21.000.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0332.74.3333 30.000.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0335.91.3333 38.000.000đ 33 Đặt mua
10 Viettel 03529.33333 108.000.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0382.333333 500.000.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0333.72.3333 65.600.000đ 30 Đặt mua
13 Viettel 0393.70.3333 33.200.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 038.636.3333 80.000.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0356.75.3333 29.500.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0333.05.3333 75.100.000đ 26 Đặt mua
17 Viettel 0358.36.3333 50.000.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0358.99.3333 94.100.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 033.227.3333 38.000.000đ 29 Đặt mua
20 Viettel 0379.52.3333 35.600.000đ 38 Đặt mua
21 Viettel 0382.99.3333 54.400.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0392.55.3333 54.400.000đ 36 Đặt mua
23 Viettel 0339.38.3333 68.000.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0333.87.3333 65.600.000đ 36 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3