STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0919.06.2222 99.000.000đ 33 Đặt mua
2 Vinaphone 0916.08.2222 89.000.000đ 32 Đặt mua
3 Vinaphone 0827.41.2222 22.000.000đ 30 Đặt mua
4 Vinaphone 0859.37.2222 22.000.000đ 40 Đặt mua
5 Vinaphone 0855.41.2222 22.000.000đ 31 Đặt mua
6 Vinaphone 0912.54.2222 61.800.000đ 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0838.25.2222 59.400.000đ 34 Đặt mua
8 Vinaphone 0812.19.2222 31.500.000đ 29 Đặt mua
9 Vinaphone 0834.19.2222 27.000.000đ 33 Đặt mua
10 Vinaphone 0838.65.2222 55.000.000đ 38 Đặt mua
11 Vinaphone 085.448.2222 23.000.000đ 37 Đặt mua
12 Vinaphone 0911.67.2222 53.000.000đ 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0823.25.2222 50.000.000đ 28 Đặt mua
14 Vinaphone 0827.69.2222 21.100.000đ 40 Đặt mua
15 Vinaphone 0835.20.2222 40.000.000đ 26 Đặt mua
16 Vinaphone 0886.14.2222 30.000.000đ 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0843.77.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
18 Vinaphone 09.4149.2222 42.000.000đ 35 Đặt mua
19 Vinaphone 085.365.2222 35.000.000đ 35 Đặt mua
20 Vinaphone 0834.98.2222 12.500.000đ 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0859.76.2222 20.000.000đ 43 Đặt mua
22 Vinaphone 0818.86.2222 60.700.000đ 39 Đặt mua
23 Vinaphone 083.217.2222 23.000.000đ 29 Đặt mua
24 Vinaphone 0813.49.2222 15.000.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3