STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0562.65.2222 20.000.000đ 32 Đặt mua
2 Vietnamobile 0565.66.2222 35.000.000đ 36 Đặt mua
3 Vietnamobile 0569.75.2222 10.000.000đ 40 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.33.2222 14.300.000đ 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 0586.30.2222 13.000.000đ 30 Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.84.2222 11.300.000đ 37 Đặt mua
7 Vietnamobile 0588.14.2222 6.000.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0588.16.2222 22.000.000đ 36 Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.35.2222 13.000.000đ 26 Đặt mua
10 Vietnamobile 0585.26.2222 16.000.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0522.80.2222 17.600.000đ 25 Đặt mua
12 Vietnamobile 0522.01.2222 19.900.000đ 18 Đặt mua
13 Vietnamobile 0562.49.2222 9.000.000đ 34 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.6969.2222 48.000.000đ 43 Đặt mua
15 Vietnamobile 0567.14.2222 8.900.000đ 31 Đặt mua
16 Vietnamobile 0564.58.2222 6.000.000đ 36 Đặt mua
17 Vietnamobile 0568.49.2222 9.000.000đ 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 0584.76.2222 5.300.000đ 38 Đặt mua
19 Vietnamobile 0528.28.2222 46.700.000đ 33 Đặt mua
20 Vietnamobile 0523.45.2222 67.500.000đ 27 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.44.2222 11.000.000đ 36 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.35.2222 10.000.000đ 36 Đặt mua
23 Vietnamobile 0582.37.2222 11.900.000đ 33 Đặt mua
24 Vietnamobile 0568.98.2222 24.500.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3