STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.24.2222 20.000.000đ 26 Đặt mua
2 Viettel 034.258.2222 24.000.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0355.85.2222 44.000.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0382.13.2222 26.000.000đ 25 Đặt mua
5 Viettel 0389.13.2222 25.000.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0336.55.2222 33.000.000đ 30 Đặt mua
7 Viettel 0387.06.2222 30.000.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0384.90.2222 25.000.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0339.38.2222 39.000.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 0387.35.2222 30.000.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0349.39.2222 39.000.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 0377.39.2222 35.000.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0327.01.2222 21.000.000đ 21 Đặt mua
14 Viettel 0387.81.2222 30.000.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0335.48.2222 25.000.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0332.19.2222 29.000.000đ 26 Đặt mua
17 Viettel 0348.33.2222 45.000.000đ 29 Đặt mua
18 Viettel 0339.51.2222 35.000.000đ 29 Đặt mua
19 Viettel 0388.77.2222 57.500.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0344.39.2222 39.000.000đ 31 Đặt mua
21 Viettel 0384.16.2222 30.000.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0336.41.2222 19.000.000đ 25 Đặt mua
23 Viettel 0387.33.2222 60.000.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0369.33.2222 43.600.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3