Sim Tứ Quý 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.03.2222 93.000.000đ 36 Đặt mua
2 Viettel 0969.51.2222 100.000.000đ 38 Đặt mua
3 Mobifone 0933.20.2222 89.000.000đ 25 Đặt mua
4 Vinaphone 0914.29.2222 68.000.000đ 33 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.08.2222 89.000.000đ 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0911.67.2222 53.000.000đ 32 Đặt mua
7 Vinaphone 0843.98.2222 20.000.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0344.15.2222 20.000.000đ 25 Đặt mua
9 Vinaphone 0843.89.2222 23.500.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0969.54.2222 56.000.000đ 41 Đặt mua
11 Mobifone 0898.17.2222 26.000.000đ 41 Đặt mua
12 Mobifone 0794.03.2222 12.500.000đ 31 Đặt mua
13 Mobifone 0799.13.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
14 Mobifone 0793.29.2222 20.100.000đ 38 Đặt mua
15 Mobifone 0705.28.2222 20.100.000đ 30 Đặt mua
16 Mobifone 0772.19.2222 15.800.000đ 34 Đặt mua
17 Vinaphone 0827.41.2222 22.000.000đ 30 Đặt mua
18 Mobifone 0765.60.2222 20.000.000đ 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0855.41.2222 22.000.000đ 31 Đặt mua
20 Mobifone 0779.14.2222 18.000.000đ 36 Đặt mua
21 Mobifone 0784.63.2222 18.000.000đ 36 Đặt mua
22 Mobifone 0776.97.2222 20.000.000đ 44 Đặt mua
23 Mobifone 0792.03.2222 22.000.000đ 29 Đặt mua
24 Mobifone 0775.71.2222 20.000.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3