Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.6969.2222 48.000.000đ 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 0568.27.2222 12.500.000đ 36 Đặt mua
3 Vietnamobile 0562.08.2222 21.500.000đ 29 Đặt mua
4 Vietnamobile 05.6543.2222 19.000.000đ 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 0589.17.2222 21.500.000đ 38 Đặt mua
6 Vietnamobile 0568.63.2222 28.600.000đ 36 Đặt mua
7 Vietnamobile 0523.59.2222 19.500.000đ 32 Đặt mua
8 Vietnamobile 0568.98.2222 24.500.000đ 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 0566.76.2222 11.700.000đ 38 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.8833.2222 25.900.000đ 35 Đặt mua
11 Reddi 0559.30.2222 17.900.000đ 30 Đặt mua
12 Vietnamobile 0528.28.2222 39.500.000đ 33 Đặt mua
13 Vietnamobile 0523.35.2222 12.500.000đ 26 Đặt mua
14 Reddi 0559.35.2222 18.000.000đ 35 Đặt mua
15 Reddi 0559.01.2222 17.900.000đ 28 Đặt mua
16 Reddi 0559.28.2222 21.400.000đ 37 Đặt mua
17 Reddi 0559.86.2222 21.000.000đ 41 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.53.2222 6.700.000đ 31 Đặt mua
19 Vietnamobile 05826.22222 83.700.000đ 31 Đặt mua
20 Vietnamobile 0584.58.2222 11.300.000đ 38 Đặt mua
21 Vietnamobile 0584.94.2222 5.660.000đ 38 Đặt mua
22 Reddi 0559.31.2222 17.900.000đ 31 Đặt mua
23 Reddi 0559.06.2222 17.900.000đ 33 Đặt mua
24 Vietnamobile 05839.22222 101.000.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3