Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.15.2222 20.000.000đ 25 Đặt mua
2 Viettel 0388.57.2222 20.000.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0339.48.2222 18.502.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0363.41.2222 17.500.000đ 25 Đặt mua
5 Viettel 039.671.2222 20.000.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0387.14.2222 19.800.000đ 31 Đặt mua
7 Viettel 0328.49.2222 17.900.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0397.06.2222 20.800.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0375.44.2222 38.300.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0387.60.2222 25.500.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0386.30.2222 26.600.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0356.91.2222 35.000.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0339.38.2222 35.100.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0389.75.2222 20.900.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0344.012222 33.200.000đ 20 Đặt mua
16 Viettel 0357.47.2222 20.200.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0334.74.2222 26.000.000đ 29 Đặt mua
18 Viettel 0387.61.2222 25.500.000đ 33 Đặt mua
19 Viettel 0355.37.2222 21.200.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 037.2282222 28.500.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0339.51.2222 31.500.000đ 29 Đặt mua
22 Viettel 03867.22222 72.000.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0335.29.2222 35.100.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0364.10.2222 20.350.000đ 22 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3