Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.88.0000 500.000.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 0329.99.0000 46.000.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0332.03.0000 10.900.000đ 11 Đặt mua
4 Viettel 0385.94.0000 10.900.000đ 29 Đặt mua
5 Viettel 0394.23.0000 10.900.000đ 21 Đặt mua
6 Viettel 0354.13.0000 10.900.000đ 16 Đặt mua
7 Viettel 0349.72.0000 10.900.000đ 25 Đặt mua
8 Viettel 0374.36.0000 8.890.000đ 23 Đặt mua
9 Viettel 0354.15.0000 10.900.000đ 18 Đặt mua
10 Viettel 0335.62.0000 11.900.000đ 19 Đặt mua
11 Viettel 0369.22.0000 25.000.000đ 22 Đặt mua
12 Viettel 0352.36.0000 13.000.000đ 19 Đặt mua
13 Viettel 0345.31.0000 13.000.000đ 16 Đặt mua
14 Viettel 0388.64.0000 13.000.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0347.96.0000 10.900.000đ 29 Đặt mua
16 Viettel 0335.76.0000 10.900.000đ 24 Đặt mua
17 Viettel 0347.95.0000 10.900.000đ 28 Đặt mua
18 Viettel 0397.57.0000 15.000.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0392.38.0000 15.000.000đ 25 Đặt mua
20 Viettel 0395.22.0000 15.000.000đ 21 Đặt mua
21 Viettel 0379.02.0000 10.900.000đ 21 Đặt mua
22 Viettel 0325.23.0000 10.800.000đ 15 Đặt mua
23 Viettel 0333.98.0000 25.000.000đ 26 Đặt mua
24 Viettel 0372.04.0000 10.900.000đ 16 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3