Sim Taxi 4

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.6696.6696 155.000.000đ 63 Đặt mua
2 Viettel 08.6278.6278 4.500.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 08.6680.6680 6.990.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 08.6626.6626 30.700.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 08.6211.6211 4.390.000đ 28 Đặt mua
6 Viettel 03.5668.5668 22.100.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 08.6280.6280 4.350.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 08.6535.6535 4.390.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 08.6971.6971 4.390.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 08.6916.6916 6.990.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 08.6651.6651 5.150.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 08.6779.6779 31.000.000đ 66 Đặt mua
13 Viettel 08.6759.6759 4.390.000đ 62 Đặt mua
14 Viettel 08.6225.6225 4.390.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 08.6235.6235 5.250.000đ 40 Đặt mua
16 Viettel 09.8132.8132 5.150.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 08.6298.6298 4.390.000đ 58 Đặt mua
18 Viettel 08.6615.6615 4.390.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 08.6602.6602 4.390.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 08.6279.6279 22.500.000đ 56 Đặt mua
21 Viettel 08.6871.6871 4.390.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 08.6506.6506 4.390.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 08.6693.6693 5.250.000đ 56 Đặt mua
24 Viettel 08.6679.6679 75.100.000đ 64 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi 4 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3