Sim Tam Hoa 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0359.077.111 1.400.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0359.073.111 1.050.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0349.01.01.11 3.510.000đ 20 Đặt mua
4 Viettel 0394.674.111 840.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0394.805.111 840.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0394.734.111 840.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 0394.837.111 840.000đ 37 Đặt mua
8 Viettel 0394.735.111 840.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0394.850.111 840.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0394.864.111 840.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0395.012.111 2.200.000đ 23 Đặt mua
12 Viettel 0349.233.111 1.100.000đ 27 Đặt mua
13 Viettel 0394.955.111 1.100.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 0394.742.111 840.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 0394.722.111 1.100.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0394.907.111 840.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 0394.729.111 840.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 032.9999.111 36.000.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0394.972.111 840.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0327.222.111 14.500.000đ 21 Đặt mua
21 Viettel 0363.54.1111 12.500.000đ 25 Đặt mua
22 Viettel 0368.953.111 1.362.500đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0396.312.111 1.650.000đ 27 Đặt mua
24 Viettel 0343.687.111 1.500.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 1 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3