Sim Ngũ Quý Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05645.66666 298.000.000đ 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 05658.11111 56.000.000đ 29 Đặt mua
3 Vietnamobile 05880.11111 40.000.000đ 26 Đặt mua
4 Vietnamobile 05826.22222 83.700.000đ 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 058.37.44444 16.900.000đ 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 05.888.33333 198.000.000đ 44 Đặt mua
7 Reddi 05594.55555 65.600.000đ 48 Đặt mua
8 Reddi 05597.11111 30.500.000đ 31 Đặt mua
9 Reddi 05591.55555 85.700.000đ 45 Đặt mua
10 Vietnamobile 05683.77777 113.000.000đ 57 Đặt mua
11 Reddi 05598.00000 19.500.000đ 27 Đặt mua
12 Vietnamobile 05629.77777 97.800.000đ 57 Đặt mua
13 Vietnamobile 05679.88888 428.000.000đ 67 Đặt mua
14 Reddi 05590.55555 85.700.000đ 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 05668.44444 61.700.000đ 45 Đặt mua
16 Vietnamobile 05693.77777 113.000.000đ 58 Đặt mua
17 Reddi 05594.11111 27.400.000đ 28 Đặt mua
18 Vietnamobile 05839.22222 101.000.000đ 35 Đặt mua
19 Vietnamobile 05878.22222 91.000.000đ 38 Đặt mua
20 Vietnamobile 05872.99999 175.000.000đ 67 Đặt mua
21 Reddi 05594.00000 19.500.000đ 23 Đặt mua
22 Vietnamobile 056.35.44444 19.900.000đ 39 Đặt mua
23 Reddi 05590.22222 46.300.000đ 29 Đặt mua
24 Vietnamobile 05692.00000 32.500.000đ 22 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3