Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0111 2.500.000đ 25 Đặt mua
2 Mobifone 0792.150.111 900.000đ 27 Đặt mua
3 Viettel 0984.13.02.11 960.000đ 29 Đặt mua
4 Viettel 0987.01.04.11 960.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 0966.24.08.11 960.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0389.31.03.11 960.000đ 29 Đặt mua
7 Viettel 0985.14.02.11 960.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 0342.44.2011 960.000đ 21 Đặt mua
9 Viettel 0972.23.07.11 960.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0972.28.03.11 960.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0985.26.06.11 960.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0984.24.08.11 960.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0962.16.08.11 960.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0348.31.03.11 960.000đ 24 Đặt mua
15 Viettel 0966.02.06.11 960.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0378.10.10.11 960.000đ 22 Đặt mua
17 Viettel 0982.27.02.11 960.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0985.24.03.11 960.000đ 33 Đặt mua
19 Viettel 0372.17.12.11 960.000đ 25 Đặt mua
20 Viettel 0345.30.03.11 960.000đ 20 Đặt mua
21 Viettel 0973.17.05.11 960.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0985.25.06.11 960.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0966.25.09.11 960.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0972.28.07.11 960.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3