Sim Năm Sinh 2006

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0984.96.2006 Viettel 3.410.000 Sim năm sinh Đặt mua
0332.24.01.06 Viettel 769.000 Sim năm sinh Đặt mua
0336.05.10.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0359.12.05.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0358.18.09.06 Viettel 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
0392.07.10.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0378.23.04.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0333.26.04.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0335.17.05.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0372.20.05.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0399.20.09.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0357.09.04.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0357.03.11.06 Viettel 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
0332.09.02.06 Viettel 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
0375.16.02.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0334.17.01.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0346.19.10.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0354.22.08.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0373.27.07.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0365.19.04.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0347.17.01.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0328.02.10.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0346.27.04.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0372.24.10.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0373.22.05.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0334.05.12.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0354.27.11.06 Viettel 979.000 Sim năm sinh Đặt mua
0396.18.01.06 Viettel 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
0337.08.02.06 Viettel 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
0336.72.2006 Viettel 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
0368.31.08.06 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0383.02.05.06 Viettel 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
0379.06.01.06 Viettel 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
0985.03.04.06 Viettel 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0348.41.2006 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
0396.38.2006 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
0384.40.2006 Viettel 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
0373.18.0606 Viettel 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
0396.05.05.06 Viettel 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
0366.17.03.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0335.27.12.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0349.11.10.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0378.01.12.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0377.24.03.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0364.20.09.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0328.10.08.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0353.03.11.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0365.02.12.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0396.01.11.06 Viettel 629.000 Sim năm sinh Đặt mua
0375.20.07.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0335.18.05.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0372.30.01.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0329.01.09.06 Viettel 559.000 Sim năm sinh Đặt mua
0974.12.04.06 Viettel 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
0335.21.09.06 Viettel 834.000 Sim năm sinh Đặt mua
0358.06.05.06 Viettel 890.000 Sim năm sinh Đặt mua
0366.11.07.06 Viettel 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
0394.01.01.06 Viettel 690.000 Sim năm sinh Đặt mua
0382.19.04.06 Viettel 1.109.000 Sim năm sinh Đặt mua
0384.19.11.06 Viettel 840.000 Sim năm sinh Đặt mua