STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0862.23.2006 3.590.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0867.77.2006 6.990.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0862.25.2006 3.590.000đ 31 Đặt mua
4 Viettel 0867.89.2006 13.400.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0862.28.2006 3.590.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0862.55.2006 3.890.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0862.82.2006 3.590.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0866.06.11.06 660.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0867.15.05.06 660.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0862.15.05.06 450.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0867.07.07.06 449.000đ 41 Đặt mua
12 Mobifone 0899.75.2006 1.350.000đ 46 Đặt mua
13 Mobifone 0899.78.2006 1.150.000đ 49 Đặt mua
14 Mobifone 0896.87.2006 1.750.000đ 46 Đặt mua
15 Mobifone 0898.65.2006 1.250.000đ 44 Đặt mua
16 Mobifone 089997.2006 1.300.000đ 50 Đặt mua
17 Mobifone 0899.76.2006 1.150.000đ 47 Đặt mua
18 Mobifone 0899.02.06.06 1.300.000đ 40 Đặt mua
19 Mobifone 0899.01.06.06 1.300.000đ 39 Đặt mua
20 Mobifone 0899.05.06.06 2.800.000đ 43 Đặt mua
21 Mobifone 0899.02.07.06 750.000đ 41 Đặt mua
22 Mobifone 0899.03.06.06 1.300.000đ 41 Đặt mua
23 Mobifone 0899.05.05.06 2.000.000đ 42 Đặt mua
24 Mobifone 0899.07.08.06 480.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2006 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3