Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.123.0303 6.090.000đ 28 Đặt mua
2 Viettel 096.111.0303 4.500.000đ 24 Đặt mua
3 Viettel 0961.15.0303 1.600.000đ 28 Đặt mua
4 Viettel 0971.14.0303 3.690.000đ 28 Đặt mua
5 Viettel 0961.21.0303 2.100.000đ 25 Đặt mua
6 Mobifone 079.222.0303 1.900.000đ 28 Đặt mua
7 Viettel 0971.19.0303 1.600.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 097.111.0303 4.500.000đ 25 Đặt mua
9 Viettel 0981.16.0303 1.600.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0355.28.08.03 450.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0964.07.02.03 450.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0965.31.10.03 960.000đ 28 Đặt mua
13 Viettel 0399.07.08.03 450.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0395.19.06.03 960.000đ 36 Đặt mua
15 Viettel 0978.21.01.03 450.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0974.01.12.03 450.000đ 27 Đặt mua
17 Viettel 0869.26.10.03 800.000đ 35 Đặt mua
18 Viettel 0969.30.06.03 450.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0339.24.01.03 450.000đ 25 Đặt mua
20 Viettel 0337.29.12.03 450.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0334.17.06.03 450.000đ 27 Đặt mua
22 Viettel 0378.07.02.03 450.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0377.23.02.03 450.000đ 27 Đặt mua
24 Viettel 0989.31.11.03 960.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3