Sim Năm Sinh 1986

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0334.31.06.86 449.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0375.16.08.86 449.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0372.04.06.86 449.000đ 36 Đặt mua
4 Viettel 0354.13.06.86 449.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0362.11.08.86 449.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0867.02.01.86 450.000đ 38 Đặt mua
7 Viettel 0862.31.01.86 450.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0332.21.02.86 960.000đ 27 Đặt mua
9 Viettel 0393.26.08.86 450.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0867.05.01.86 450.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0382.14.01.86 450.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0388.25.02.86 450.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0389.27.09.86 450.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 0395.22.03.86 960.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0337.02.09.86 960.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0382.05.02.86 960.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0337.04.02.86 450.000đ 33 Đặt mua
18 Viettel 0363.03.02.86 449.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0338.09.06.86 800.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0862.15.08.86 960.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0397.23.05.86 450.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0385.19.05.86 960.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0345.15.06.86 450.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0333.19.05.86 960.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1986 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3