STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.77.1982 8.000.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 0865.55.1982 8.000.000đ 49 Đặt mua
3 Viettel 08.6866.1982 10.000.000đ 54 Đặt mua
4 Viettel 0866.99.1982 8.000.000đ 58 Đặt mua
5 Viettel 0866.86.1982 8.000.000đ 54 Đặt mua
6 Viettel 0867.67.1982 6.000.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 08.6789.1982 25.000.000đ 58 Đặt mua
8 Viettel 0867.11.08.82 660.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0867.41.1982 660.000đ 46 Đặt mua
10 Mobifone 0899.76.1982 1.940.000đ 59 Đặt mua
11 Mobifone 0899.96.1982 2.160.000đ 61 Đặt mua
12 Mobifone 0898.69.1982 1.640.000đ 60 Đặt mua
13 Mobifone 0898.90.1982 1.020.000đ 54 Đặt mua
14 Mobifone 0899.77.1982 1.860.000đ 60 Đặt mua
15 Mobifone 089995.1982 3.400.000đ 60 Đặt mua
16 Mobifone 0896.95.1982 1.860.000đ 57 Đặt mua
17 Mobifone 0899.78.1982 2.090.000đ 61 Đặt mua
18 Viettel 0868.14.09.82 1.680.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 0866.30.1982 3.000.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0869.61.1982 3.000.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0868.17.02.82 1.680.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0869.64.1982 2.600.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0868.14.03.82 1.680.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0868.14.07.82 1.680.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3