STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0587.46.1982 980.000đ 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0567.72.1982 1.100.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.70.1982 840.000đ 47 Đặt mua
4 Vietnamobile 0585.78.1982 980.000đ 53 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.88.1982 1.250.000đ 56 Đặt mua
6 Vietnamobile 0587.44.1982 980.000đ 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.09.1982 980.000đ 44 Đặt mua
8 Vietnamobile 0566.79.1982 1.350.000đ 53 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.222.1982 3.500.000đ 39 Đặt mua
10 Vietnamobile 05868.8.08.82 1.050.000đ 53 Đặt mua
11 Vietnamobile 0522.090.882 770.000đ 36 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.28.09.1982 12.000.000đ 44 Đặt mua
13 Vietnamobile 0567.28.12.82 1.100.000đ 41 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.19.1982 770.000đ 50 Đặt mua
15 Vietnamobile 0582.77.1982 1.250.000đ 49 Đặt mua
16 Vietnamobile 052.25.1.1982 1.250.000đ 35 Đặt mua
17 Vietnamobile 05.28.05.1982 12.000.000đ 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 0584.24.1982 990.000đ 43 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.23.06.1982 6.000.000đ 36 Đặt mua
20 Vietnamobile 0563.52.1982 1.250.000đ 41 Đặt mua
21 Vietnamobile 0564.98.1982 770.000đ 52 Đặt mua
22 Vietnamobile 05.22.12.1982 7.500.000đ 32 Đặt mua
23 Vietnamobile 056251.1982 1.043.000đ 39 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.31.1982 840.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3