Sim Năm Sinh 1981

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0981.981.981 Viettel 399.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
038.73.8.1981 Viettel 959.000 Sim năm sinh Đặt mua
038.85.9.1981 Viettel 959.000 Sim năm sinh Đặt mua
0385.21.07.81 Viettel 699.000 Sim năm sinh Đặt mua
0398.03.06.81 Viettel 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
0384.29.08.81 Viettel 629.000 Sim năm sinh Đặt mua
0345.09.12.81 Viettel 769.000 Sim năm sinh Đặt mua
0357.27.05.81 Viettel 629.000 Sim năm sinh Đặt mua
0356.29.03.81 Viettel 699.000 Sim năm sinh Đặt mua
0329.23.11.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0397.21.04.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0354.06.02.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0373.06.02.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0342.29.06.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0346.25.06.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0379.27.04.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0384.27.03.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0375.04.06.81 Viettel 979.000 Sim năm sinh Đặt mua
0387.05.12.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0384.28.04.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0394.03.01.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0337.23.06.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0352.27.09.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
0377.21.06.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua