STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0866.99.1981 7.050.000đ 57 Đặt mua
2 Viettel 0867.67.1981 8.790.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0867.77.1981 7.050.000đ 54 Đặt mua
4 Viettel 0866.69.1981 7.200.000đ 54 Đặt mua
5 Viettel 08.6886.1981 8.850.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0865.11.11.81 5.250.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0865.55.1981 6.990.000đ 48 Đặt mua
8 Viettel 0866.66.1981 26.600.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0866.86.1981 6.990.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0867.11.11.81 4.990.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0866.67.1981 660.000đ 52 Đặt mua
12 Viettel 0867.11.12.81 660.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0866.97.1981 660.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0865.14.11.81 660.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0867.53.1981 660.000đ 48 Đặt mua
16 Mobifone 0899.76.1981 1.850.000đ 58 Đặt mua
17 Mobifone 0896.7.2.1981 1.700.000đ 51 Đặt mua
18 Mobifone 0896.04.1981 1.300.000đ 46 Đặt mua
19 Mobifone 0896.70.1981 1.100.000đ 49 Đặt mua
20 Mobifone 0896.7.4.1981 1.600.000đ 53 Đặt mua
21 Mobifone 0898.04.1981 1.500.000đ 48 Đặt mua
22 Mobifone 0896.7.1.1981 1.700.000đ 50 Đặt mua
23 Mobifone 0896.7.3.1981 1.700.000đ 52 Đặt mua
24 Mobifone 0899.06.1981 1.800.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3