STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0585.77.1981 1.250.000đ 51 Đặt mua
2 Vietnamobile 0566.58.1981 980.000đ 49 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.44.1981 980.000đ 44 Đặt mua
4 Vietnamobile 0566.39.1981 980.000đ 48 Đặt mua
5 Vietnamobile 0567.72.1981 1.100.000đ 46 Đặt mua
6 Vietnamobile 0586.50.1981 980.000đ 43 Đặt mua
7 Vietnamobile 0589.93.1981 1.100.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.26.1981 980.000đ 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.38.1981 1.100.000đ 52 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.08.08.81 630.000đ 40 Đặt mua
11 Vietnamobile 0587.94.1981 910.000đ 52 Đặt mua
12 Vietnamobile 0568.08.10.81 790.000đ 37 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.19.1981 1.100.000đ 49 Đặt mua
14 Vietnamobile 0566.08.10.81 790.000đ 35 Đặt mua
15 Vietnamobile 0523.01.11.81 700.000đ 22 Đặt mua
16 Viettel 0564.03.1981 1.250.000đ 37 Đặt mua
17 Vietnamobile 0563.08.10.81 790.000đ 32 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.28.09.1981 12.000.000đ 43 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.28.04.1981 6.000.000đ 38 Đặt mua
20 Vietnamobile 0585.17.1981 840.000đ 45 Đặt mua
21 Vietnamobile 0585.89.1981 990.000đ 54 Đặt mua
22 Vietnamobile 05.22.01.1981 12.000.000đ 29 Đặt mua
23 Vietnamobile 05690.24.6.81 700.000đ 41 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.73.1981 1.160.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3