Sim Năm Sinh 1981

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0326.11.11.81 Viettel 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
0353.11.11.81 Viettel 4.209.000 Sim năm sinh Đặt mua
0398.11.11.81 Viettel 5.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
0327.11.11.81 Viettel 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
0397.11.11.81 Viettel 4.380.000 Sim năm sinh Đặt mua
0356.11.11.81 Viettel 5.009.000 Sim năm sinh Đặt mua
0359.99.1981 Viettel 7.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
0329.11.11.81 Viettel 5.009.000 Sim năm sinh Đặt mua
0334.11.11.81 Viettel 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
0339.11.11.81 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
03.6868.1981 Viettel 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
0399.86.1981 Viettel 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
0345.11.11.81 Viettel 5.009.000 Sim năm sinh Đặt mua
0337.89.1981 Viettel 7.340.000 Sim năm sinh Đặt mua
0337.11.11.81 Viettel 2.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
0379.11.11.81 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
0328.11.11.81 Viettel 5.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
0396.66.1981 Viettel 7.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
0389.11.11.81 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
0386.66.1981 Viettel 7.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
0363.11.11.81 Viettel 5.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
038.85.9.1981 Viettel 959.000 Sim năm sinh Đặt mua
038.73.8.1981 Viettel 959.000 Sim năm sinh Đặt mua
0368.12.03.81 Viettel 909.000 Sim năm sinh Đặt mua