STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.6868.1981 13.300.000đ 50 Đặt mua
2 Viettel 0386.66.1981 6.990.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 0353.11.11.81 4.500.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0396.66.1981 6.990.000đ 49 Đặt mua
5 Viettel 0337.11.11.81 2.790.000đ 26 Đặt mua
6 Viettel 0363.11.11.81 5.890.000đ 25 Đặt mua
7 Viettel 0379.11.11.81 5.400.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0399.86.1981 2.850.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 0329.11.11.81 5.250.000đ 27 Đặt mua
10 Viettel 0334.11.11.81 2.890.000đ 23 Đặt mua
11 Viettel 0389.11.11.81 5.400.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0397.11.11.81 4.500.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0337.89.1981 7.200.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0345.11.11.81 5.250.000đ 25 Đặt mua
15 Viettel 0326.11.11.81 5.400.000đ 24 Đặt mua
16 Viettel 0359.99.1981 8.000.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0327.11.11.81 2.890.000đ 25 Đặt mua
18 Viettel 0339.11.11.81 5.250.000đ 28 Đặt mua
19 Viettel 0328.11.11.81 5.400.000đ 26 Đặt mua
20 Viettel 0398.11.11.81 5.400.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0356.11.11.81 5.400.000đ 27 Đặt mua
22 Viettel 0363.35.1981 660.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0378.20.1981 660.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0325.18.1981 660.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3