Sim Năm Sinh 1979

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0785.1111.79 Mobifone 6.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
0866.170.179 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0989.040.779 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0899.070.979 Mobifone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
09.012.112.79 Mobifone 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
0816.1111.79 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0913.20.08.79 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0824.1111.79 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0868.11.12.79 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
0349.11.11.79 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
0986.09.08.79 Viettel 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0982.12.12.79 Viettel 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0969.13.12.79 Viettel 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0983.10.12.79 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0762.09.09.79 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0769.09.09.79 Mobifone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0938.111.279 Mobifone 9.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0931.12.12.79 Mobifone 9.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
07.07.07.06.79 Mobifone 5.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
0988.070679 Viettel 6.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
0789.12.12.79 Mobifone 7.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
0889.070.979 Vinaphone 5.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
0915.30.05.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0915.29.12.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0913.23.1179 Vinaphone 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0911.02.05.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0913.200.679 Vinaphone 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0913.200.579 Vinaphone 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0911.010.279 Vinaphone 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0915.050.879 Vinaphone 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0911.04.06.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
09.11.020.179 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
09123.00.379 Vinaphone 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0913.200.979 Vinaphone 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0912.25.05.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0911.151.179 Vinaphone 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0911.05.03.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0911.02.12.79 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0995.1111.79 Gmobile 6.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0961.2112.79 Viettel 5.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0961.090.779 Viettel 6.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
0983.20.12.79 Viettel 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0965.27.06.79 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
0853.11.11.79 Vinaphone 8.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
0988.020.679 Viettel 5.530.000 Sim năm sinh Đặt mua
0769.11.1179 Mobifone 7.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0961.070.679 Viettel 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
0815.09.09.79 Vinaphone 7.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
0789.29.1279 Mobifone 5.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
0932.070.979 Mobifone 8.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0764.1111.79 Mobifone 5.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
0763.1111.79 Mobifone 8.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0977.18.08.79 Viettel 5.929.000 Sim năm sinh Đặt mua
09.6116.1279 Viettel 7.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0784.11.11.79 Mobifone 5.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
0965.29.0579 Viettel 5.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
0852.09.09.79 Vinaphone 6.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
0987.01.07.79 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0704.11.11.79 Mobifone 8.910.000 Sim năm sinh Đặt mua
0967.030.979 Viettel 5.550.000 Sim năm sinh Đặt mua