Sim Năm Sinh 1979

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.30.02.79 3.000.000đ 44 Đặt mua
2 Viettel 0866.26.07.79 2.890.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0989.21.01.79 2.890.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0988.18.02.79 3.000.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0962.01.05.79 2.890.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0989.19.01.79 2.890.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0961.12.01.79 2.890.000đ 36 Đặt mua
8 Viettel 0971.18.02.79 2.890.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0972.11.08.79 2.890.000đ 44 Đặt mua
10 Viettel 0971.05.12.79 3.000.000đ 41 Đặt mua
11 Mobifone 0797.090.879 2.250.000đ 56 Đặt mua
12 Mobifone 079.2200.979 2.100.000đ 45 Đặt mua
13 Mobifone 0792.100.979 2.100.000đ 44 Đặt mua
14 Mobifone 0786.030.979 2.300.000đ 49 Đặt mua
15 Mobifone 0786.010.979 2.300.000đ 47 Đặt mua
16 Mobifone 0797.0111.79 4.200.000đ 42 Đặt mua
17 Mobifone 0797.060.779 2.250.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0961.08.02.79 3.000.000đ 42 Đặt mua
19 Mobifone 0939.28.01.79 2.200.000đ 48 Đặt mua
20 Mobifone 0901.27.01.79 2.200.000đ 36 Đặt mua
21 Mobifone 0931.09.11.79 2.000.000đ 40 Đặt mua
22 Mobifone 0939.14.02.79 2.200.000đ 44 Đặt mua
23 Mobifone 0901.27.06.79 2.200.000đ 41 Đặt mua
24 Mobifone 0907.21.08.79 2.000.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3