STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0986.09.08.79 10.000.000đ 56 Đặt mua
2 Viettel 0983.10.12.79 8.000.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0969.13.12.79 10.000.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0982.121.279 10.000.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0988.18.02.79 3.000.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 0971.05.12.79 3.000.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0968.30.02.79 3.000.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0989.21.01.79 2.890.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0989.19.01.79 2.890.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0971.18.02.79 2.890.000đ 44 Đặt mua
11 Viettel 0972.11.08.79 2.890.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0962.01.05.79 2.890.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0961.12.01.79 2.890.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0976.15.04.79 660.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0974.29.04.79 660.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 0962.11.04.79 660.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 0985.11.04.79 660.000đ 44 Đặt mua
18 Mobifone 0901.29.04.79 950.000đ 41 Đặt mua
19 Mobifone 0937.24.0579 1.050.000đ 46 Đặt mua
20 Mobifone 0933.24.0679 1.050.000đ 43 Đặt mua
21 Mobifone 0937.311.079 1.250.000đ 40 Đặt mua
22 Mobifone 0901.26.0479 950.000đ 38 Đặt mua
23 Mobifone 0934.110.879 1.680.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0961.08.02.79 3.000.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3