STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.11.11.79 13.000.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0866.26.07.79 3.000.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0862.1111.79 15.000.000đ 36 Đặt mua
4 Viettel 0866.0303.79 3.900.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0866.170.179 5.000.000đ 45 Đặt mua
6 Mobifone 0896.040.979 1.180.000đ 52 Đặt mua
7 Mobifone 0899.07.06.79 1.680.000đ 55 Đặt mua
8 Mobifone 0899.02.06.79 1.750.000đ 50 Đặt mua
9 Mobifone 0898.03.06.79 1.330.000đ 50 Đặt mua
10 Mobifone 0899.07.08.79 1.900.000đ 57 Đặt mua
11 Mobifone 0899.07.10.79 1.680.000đ 50 Đặt mua
12 Mobifone 0899.06.01.79 1.750.000đ 49 Đặt mua
13 Mobifone 0896.04.11.79 1.180.000đ 45 Đặt mua
14 Mobifone 0899.07.03.79 1.680.000đ 52 Đặt mua
15 Mobifone 0896.040.779 1.180.000đ 50 Đặt mua
16 Mobifone 0899.05.02.79 1.750.000đ 49 Đặt mua
17 Mobifone 0899.01.02.79 1.980.000đ 45 Đặt mua
18 Mobifone 0898.05.01.79 1.680.000đ 47 Đặt mua
19 Mobifone 0899.06.02.79 1.330.000đ 50 Đặt mua
20 Mobifone 0899.01.06.79 1.750.000đ 49 Đặt mua
21 Mobifone 0899.02.07.79 1.980.000đ 51 Đặt mua
22 Mobifone 0899.070.979 6.000.000đ 58 Đặt mua
23 Mobifone 0899.06.03.79 1.680.000đ 51 Đặt mua
24 Vinaphone 0826.06.06.79 910.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3