STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.27.0979 1.140.000đ 58 Đặt mua
2 Mobifone 0785.210.779 980.000đ 46 Đặt mua
3 Mobifone 0786.090.179 1.020.000đ 47 Đặt mua
4 Mobifone 0792.050.379 950.000đ 42 Đặt mua
5 Mobifone 0785.28.1179 880.000đ 48 Đặt mua
6 Mobifone 0785.060.779 1.290.000đ 49 Đặt mua
7 Mobifone 0785.10.0679 1.020.000đ 43 Đặt mua
8 Mobifone 0797.221.079 770.000đ 44 Đặt mua
9 Mobifone 0797.300.179 1.020.000đ 43 Đặt mua
10 Mobifone 0785.10.0279 950.000đ 39 Đặt mua
11 Mobifone 0797.0111.79 4.200.000đ 42 Đặt mua
12 Mobifone 0797.10.0579 1.140.000đ 45 Đặt mua
13 Mobifone 0785.100.879 1.020.000đ 45 Đặt mua
14 Mobifone 0797.25.0979 1.290.000đ 55 Đặt mua
15 Mobifone 0783.22.0579 1.020.000đ 43 Đặt mua
16 Mobifone 0783.210.779 950.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0786.090.779 1.640.000đ 53 Đặt mua
18 Mobifone 0786.26.0979 1.290.000đ 54 Đặt mua
19 Mobifone 0797.09.0379 1.290.000đ 51 Đặt mua
20 Mobifone 0786.010.779 1.290.000đ 45 Đặt mua
21 Mobifone 0798.17.1279 950.000đ 51 Đặt mua
22 Mobifone 0785.12.0279 770.000đ 41 Đặt mua
23 Mobifone 0783.21.1179 1.290.000đ 39 Đặt mua
24 Mobifone 0785.03.1179 880.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3