STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.12.12.79 630.000đ 37 Đặt mua
2 Vietnamobile 0586.19.02.79 2.550.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0523.22.09.79 580.000đ 39 Đặt mua
4 Vietnamobile 0565.17.12.79 580.000đ 43 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.12.10.79 540.000đ 35 Đặt mua
6 Vietnamobile 0523.27.12.79 650.000đ 38 Đặt mua
7 Vietnamobile 0588.20.08.79 580.000đ 47 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.29.09.79 880.000đ 46 Đặt mua
9 Vietnamobile 0586.22.02.79 2.550.000đ 41 Đặt mua
10 Vietnamobile 0568.02.09.79 840.000đ 46 Đặt mua
11 Vietnamobile 0569.28.02.79 580.000đ 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 0569.02.11.79 620.000đ 40 Đặt mua
13 Vietnamobile 0522.18.08.79 580.000đ 42 Đặt mua
14 Vietnamobile 0569.01.07.79 810.000đ 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 0588.03.11.79 580.000đ 42 Đặt mua
16 Vietnamobile 0528.30.06.79 580.000đ 40 Đặt mua
17 Vietnamobile 0523.22.10.79 580.000đ 31 Đặt mua
18 Vietnamobile 0523.31.05.79 580.000đ 35 Đặt mua
19 Vietnamobile 0522.12.02.79 580.000đ 30 Đặt mua
20 Vietnamobile 0569.05.07.79 580.000đ 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0588.01.09.79 620.000đ 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0569.16.05.79 580.000đ 48 Đặt mua
23 Vietnamobile 0523.04.11.79 540.000đ 32 Đặt mua
24 Vietnamobile 0588.03.12.79 580.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3