Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.09.05.79 449.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0345.25.09.79 960.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0359.30.03.79 449.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0358.19.08.79 960.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0395.22.12.79 450.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0392.19.02.79 960.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0368.15.07.79 450.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0865.26.07.79 960.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0386.25.02.79 450.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0358.15.09.79 450.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0355.14.05.79 450.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0396.04.11.79 449.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 0399.17.08.79 449.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0865.25.05.79 449.000đ 47 Đặt mua
15 Viettel 0358.27.07.79 449.000đ 48 Đặt mua
16 Viettel 0373.22.11.79 800.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 0327.19.05.79 449.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0334.04.11.79 449.000đ 32 Đặt mua
19 Viettel 0377.24.11.79 449.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0327.12.06.79 449.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0358.30.12.79 800.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0354.04.05.79 449.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0981.17.10.79 900.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0334.01.12.79 960.000đ 30 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3