STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.331.962 1.090.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0865.22.1962 1.200.000đ 41 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.68.1962 2.280.000đ 56 Đặt mua
4 Vinaphone 0815.51.1962 910.000đ 38 Đặt mua
5 Vinaphone 0816.17.1962 910.000đ 41 Đặt mua
6 Vinaphone 0842.131.962 1.150.000đ 36 Đặt mua
7 Vinaphone 0842.031.962 1.150.000đ 35 Đặt mua
8 Vinaphone 0842.051.962 1.150.000đ 37 Đặt mua
9 Vinaphone 0842.171.962 1.150.000đ 40 Đặt mua
10 Vinaphone 0852.401.962 1.150.000đ 37 Đặt mua
11 Vinaphone 0852.431.962 1.150.000đ 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.451.962 1.150.000đ 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0814.901.962 1.050.000đ 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0832.471.962 1.150.000đ 42 Đặt mua
15 Mobifone 0899.491.962 550.000đ 57 Đặt mua
16 Vinaphone 0.888.521962 1.140.000đ 49 Đặt mua
17 Vinaphone 08.1800.1962 3.500.000đ 35 Đặt mua
18 Vinaphone 0826.571.962 1.550.000đ 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0814.961.962 1.990.000đ 46 Đặt mua
20 Vinaphone 0832.461.962 1.150.000đ 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0815.67.1962 910.000đ 45 Đặt mua
22 Vinaphone 0852.421.962 1.150.000đ 39 Đặt mua
23 Vinaphone 0834.19.1962 1.090.000đ 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0849.491.962 850.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1962 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3