STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0786.28.1962 1.680.000đ 49 Đặt mua
2 Mobifone 0784.73.1962 1.830.000đ 47 Đặt mua
3 Mobifone 0793.401.962 550.000đ 41 Đặt mua
4 Mobifone 07.8888.1962 3.900.000đ 57 Đặt mua
5 Mobifone 0779.29.1962 750.000đ 52 Đặt mua
6 Mobifone 0789.221.962 1.920.000đ 46 Đặt mua
7 Mobifone 0785.561.962 550.000đ 49 Đặt mua
8 Mobifone 0705.451.962 2.520.000đ 39 Đặt mua
9 Mobifone 0773.351.962 1.100.000đ 43 Đặt mua
10 Mobifone 0705.961.962 2.520.000đ 45 Đặt mua
11 Mobifone 0782.68.1962 1.300.000đ 49 Đặt mua
12 Mobifone 0763.131.962 2.090.000đ 38 Đặt mua
13 Mobifone 0784.341.962 550.000đ 44 Đặt mua
14 Mobifone 0705.941.962 2.520.000đ 43 Đặt mua
15 Mobifone 07.08.09.1962 6.500.000đ 42 Đặt mua
16 Mobifone 0763.241.962 550.000đ 40 Đặt mua
17 Mobifone 0763.251.962 550.000đ 41 Đặt mua
18 Mobifone 0788.241.962 550.000đ 47 Đặt mua
19 Mobifone 0776.281.962 2.520.000đ 48 Đặt mua
20 Mobifone 0705.401.962 2.520.000đ 34 Đặt mua
21 Mobifone 0705.921.962 1.100.000đ 41 Đặt mua
22 Mobifone 0763.811.962 550.000đ 43 Đặt mua
23 Mobifone 0783.591.962 550.000đ 50 Đặt mua
24 Mobifone 0799.001.962 2.520.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1962 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3