STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
3 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.474.357 740.000đ 52 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.31.36.33 980.000đ 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.558.424 740.000đ 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0949.55.88.24 740.000đ 54 Đặt mua
10 Vinaphone 0836.709.777 2.700.000đ 54 Đặt mua
11 Vinaphone 094.94.94.356 740.000đ 53 Đặt mua
12 Vinaphone 0819.717.741 630.000đ 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.63.11.62 700.000đ 43 Đặt mua
14 Vinaphone 0827.316.577 530.000đ 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.04.55.05 770.000đ 43 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.7888.63 3.000.000đ 64 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.14.14.67 770.000đ 47 Đặt mua
18 Vinaphone 094.94.98.151 580.000đ 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.89.09.44 740.000đ 56 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.49.0422 630.000đ 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0814.88.41.88 1.330.000đ 50 Đặt mua
22 Vinaphone 0832.416.416 5.800.000đ 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0854.757.444 880.000đ 48 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.88.01.01 1.250.000đ 36 Đặt mua

Bình luận