STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.18.2379 700.000đ 46 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.219.579 630.000đ 50 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.558.699 600.000đ 59 Đặt mua
4 Vietnamobile 0925.666.785 560.000đ 54 Đặt mua
5 Vietnamobile 0586.57.1996 980.000đ 56 Đặt mua
6 Vietnamobile 0563.655.989 630.000đ 56 Đặt mua
7 Vietnamobile 0583.539.839 1.680.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0566.73.78.73 630.000đ 52 Đặt mua
9 Vietnamobile 0563.677.988 600.000đ 59 Đặt mua
10 Vietnamobile 0566.58.38.58 630.000đ 54 Đặt mua
11 Vietnamobile 0587.736.786 630.000đ 57 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.66.7557 630.000đ 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 0563.555.635 560.000đ 43 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.355.866 600.000đ 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0564.08.08.81 630.000đ 40 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.557.996 600.000đ 58 Đặt mua
17 Vietnamobile 0583.444.867 560.000đ 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.766.588 600.000đ 60 Đặt mua
19 Vietnamobile 0587.908.968 840.000đ 60 Đặt mua
20 Vietnamobile 058.31.77778 3.600.000đ 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.662.667 700.000đ 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 0563.345.799 630.000đ 51 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.55.12.55 700.000đ 42 Đặt mua
24 Vietnamobile 0589.08.01.88 630.000đ 47 Đặt mua

Bình luận