STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.65.3333 21.600.000đ 42 Đặt mua
2 Reddi 0559.30.30.30 30.900.000đ 28 Đặt mua
3 Reddi 0559.968.686 9.500.000đ 62 Đặt mua
4 Reddi 0559.74.74.74 25.500.000đ 52 Đặt mua
5 Reddi 0559.38.38.38 48.500.000đ 52 Đặt mua
6 Reddi 0559.93.8989 9.500.000đ 65 Đặt mua
7 Reddi 0559.33.5555 35.700.000đ 45 Đặt mua
8 Reddi 0559.699.699 59.000.000đ 67 Đặt mua
9 Reddi 0559.858.686 6.500.000đ 60 Đặt mua
10 Reddi 0559.26.3333 21.600.000đ 39 Đặt mua
11 Reddi 0559.17.2222 12.500.000đ 35 Đặt mua
12 Reddi 0559.71.7979 4.000.000đ 59 Đặt mua
13 Reddi 0559.05.2222 18.100.000đ 32 Đặt mua
14 Reddi 0559.53.9898 3.000.000đ 61 Đặt mua
15 Reddi 0559.19.09.99 6.500.000đ 56 Đặt mua
16 Reddi 0559.02.9999 40.500.000đ 57 Đặt mua
17 Reddi 0559.63.64.65 6.500.000đ 49 Đặt mua
18 Reddi 0559.15.16.17 6.500.000đ 40 Đặt mua
19 Reddi 0559.83.9898 4.000.000đ 64 Đặt mua
20 Reddi 0559.697.999 24.500.000đ 68 Đặt mua
21 Reddi 0559.71.72.73 6.500.000đ 46 Đặt mua
22 Reddi 0559.16.8989 6.500.000đ 60 Đặt mua
23 Reddi 0559.758.686 3.500.000đ 59 Đặt mua
24 Reddi 0559.206.868 4.000.000đ 49 Đặt mua

Bình luận