STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.77777.245 2.250.000đ 54 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 08.77777.539 3.450.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0876.36.36.36 65.000.000đ 48 Đặt mua
5 iTelecom 087.660.2222 22.000.000đ 35 Đặt mua
6 iTelecom 0876.899.899 36.000.000đ 73 Đặt mua
7 iTelecom 087.66.55555 188.000.000đ 52 Đặt mua
8 iTelecom 0876.95.7777 30.000.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 087.83.88888 299.000.000đ 66 Đặt mua
10 iTelecom 087.88888.44 15.000.000đ 63 Đặt mua
11 iTelecom 0876.44.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
12 iTelecom 0876.20.2222 29.000.000đ 31 Đặt mua
13 iTelecom 0878.177.177 8.000.000đ 53 Đặt mua
14 iTelecom 087.678.5555 79.000.000đ 56 Đặt mua
15 iTelecom 087.686.7777 69.000.000đ 63 Đặt mua
16 iTelecom 0878.595959 55.000.000đ 65 Đặt mua
17 iTelecom 087.667.8888 88.000.000đ 66 Đặt mua
18 iTelecom 0878.232323 35.000.000đ 38 Đặt mua
19 iTelecom 087.686.2222 50.000.000đ 43 Đặt mua
20 iTelecom 087.8778.999 23.000.000đ 72 Đặt mua
21 iTelecom 0876.686.686 40.000.000đ 61 Đặt mua
22 iTelecom 0876.93.5555 30.000.000đ 53 Đặt mua
23 iTelecom 0878.89.7777 45.000.000đ 68 Đặt mua
24 iTelecom 08.789.34567 79.000.000đ 57 Đặt mua

Bình luận