STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 05.993.999.27 770.000đ 62 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1999.41 630.000đ 55 Đặt mua
3 Gmobile 0993.679.616 630.000đ 56 Đặt mua
4 Gmobile 0598.1998.31 600.000đ 53 Đặt mua
5 Gmobile 099.39.01379 840.000đ 50 Đặt mua
6 Gmobile 05.993.999.61 770.000đ 60 Đặt mua
7 Gmobile 0599.399.226 600.000đ 54 Đặt mua
8 Gmobile 0598.1999.71 630.000đ 58 Đặt mua
9 Gmobile 0993.95.88.79 770.000đ 67 Đặt mua
10 Gmobile 0993.679.668 1.180.000đ 63 Đặt mua
11 Gmobile 05.993.999.57 770.000đ 65 Đặt mua
12 Gmobile 0993.959.828 840.000đ 62 Đặt mua
13 Gmobile 0993.689.288 840.000đ 62 Đặt mua
14 Gmobile 0995.537.527 630.000đ 52 Đặt mua
15 Gmobile 0598.1998.17 600.000đ 57 Đặt mua
16 Gmobile 0995.606.303 770.000đ 41 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1999.16 630.000đ 57 Đặt mua
18 Gmobile 0598.1999.10 630.000đ 51 Đặt mua
19 Gmobile 0995.24.06.68 910.000đ 49 Đặt mua
20 Gmobile 05.993.999.46 770.000đ 63 Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.62 600.000đ 57 Đặt mua
22 Gmobile 0993.886.733 580.000đ 56 Đặt mua
23 Gmobile 0995.538.033 550.000đ 45 Đặt mua
24 Gmobile 0598.1999.75 630.000đ 62 Đặt mua

Bình luận