STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.0066 1.700.000đ 51 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0990 1.500.000đ 40 Đặt mua
3 Mobifone 079.345.1333 1.750.000đ 38 Đặt mua
4 Mobifone 0797.37.3113 770.000đ 41 Đặt mua
5 Mobifone 0703.228.444 850.000đ 34 Đặt mua
6 Mobifone 0786.77.6767 1.500.000đ 61 Đặt mua
7 Mobifone 0703.16.9797 900.000đ 49 Đặt mua
8 Mobifone 0703.11.3636 2.300.000đ 30 Đặt mua
9 Mobifone 07.8989.1414 2.200.000đ 51 Đặt mua
10 Mobifone 079.222.0404 1.450.000đ 30 Đặt mua
11 Mobifone 0786.77.9669 1.287.500đ 65 Đặt mua
12 Mobifone 079.345.4466 1.300.000đ 48 Đặt mua
13 Mobifone 0792.22.00.66 2.100.000đ 34 Đặt mua
14 Mobifone 0707.58.3232 1.150.000đ 37 Đặt mua
15 Mobifone 078.999.5151 2.050.000đ 54 Đặt mua
16 Mobifone 0783.53.7272 1.000.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 079.222.000.5 1.200.000đ 27 Đặt mua
18 Mobifone 0764.52.6776 750.000đ 50 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.4994 950.000đ 50 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.7447 650.000đ 46 Đặt mua
21 Mobifone 078.333.2424 1.200.000đ 36 Đặt mua
22 Mobifone 07.67.67.67.11 5.500.000đ 48 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.3322 2.300.000đ 38 Đặt mua
24 Mobifone 0703.16.5599 800.000đ 45 Đặt mua

Bình luận