STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0931.24.9999 230.000.000đ 55 Đặt mua
2 Mobifone 0938.31.7777 120.000.000đ 52 Đặt mua
3 Mobifone 0765.333.999 100.000.000đ 54 Đặt mua
4 Mobifone 0765.33.9999 125.000.000đ 60 Đặt mua
5 Mobifone 0765.345678 200.000.000đ 51 Đặt mua
6 Mobifone 0792.0.56789 110.000.000đ 53 Đặt mua
7 Mobifone 077.8666668 100.000.000đ 60 Đặt mua
8 Mobifone 0765.79.79.79 340.000.000đ 66 Đặt mua
9 Mobifone 0785.79.79.79 336.000.000đ 68 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.7777 120.000.000đ 52 Đặt mua
11 Mobifone 0785.68.68.68 266.000.000đ 62 Đặt mua
12 Mobifone 09.09.09.09.79 785.000.000đ 52 Đặt mua
13 Mobifone 09.09.09.09.89 785.000.000đ 53 Đặt mua
14 Mobifone 0775.68.68.68 266.000.000đ 61 Đặt mua
15 Mobifone 07.65.68.68.68 265.000.000đ 60 Đặt mua
16 Mobifone 0779.68.9999 158.000.000đ 73 Đặt mua
17 Mobifone 0908.579.579 298.000.000đ 59 Đặt mua
18 Mobifone 0777.86.8888 218.000.000đ 67 Đặt mua
19 Mobifone 07.64.64.64.64 248.000.000đ 47 Đặt mua
20 Mobifone 0935.44.9999 339.000.000đ 61 Đặt mua
21 Mobifone 07.99.00.9999 221.000.000đ 61 Đặt mua
22 Mobifone 0703.89.89.89 138.000.000đ 61 Đặt mua
23 Mobifone 0707.28.28.28 138.000.000đ 44 Đặt mua
24 Mobifone 076.999.7777 180.350.000đ 68 Đặt mua

Bình luận