STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0704.668.668 50.000.000đ 51 Đặt mua
2 Mobifone 077.66666.99 80.000.000đ 62 Đặt mua
3 Mobifone 0783.67.67.67 50.000.000đ 57 Đặt mua
4 Mobifone 0779.84.8888 90.000.000đ 67 Đặt mua
5 Mobifone 0797.81.81.81 55.000.000đ 50 Đặt mua
6 Mobifone 0708.41.9999 65.000.000đ 56 Đặt mua
7 Mobifone 0783.59.59.59 80.000.000đ 60 Đặt mua
8 Mobifone 0774.69.69.69 55.000.000đ 63 Đặt mua
9 Mobifone 0778.09.09.09 55.000.000đ 49 Đặt mua
10 Mobifone 070.364.8888 55.000.000đ 52 Đặt mua
11 Mobifone 078.374.8888 55.000.000đ 61 Đặt mua
12 Mobifone 0789.76.76.76 70.000.000đ 63 Đặt mua
13 Mobifone 077.38.00000 50.000.000đ 25 Đặt mua
14 Mobifone 0764.85.8888 90.000.000đ 62 Đặt mua
15 Mobifone 077.514.9999 55.000.000đ 60 Đặt mua
16 Mobifone 07.82.85.85.85 55.000.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 0703.08.08.08 65.000.000đ 34 Đặt mua
18 Mobifone 0707.86.86.68 50.000.000đ 56 Đặt mua
19 Mobifone 0777.63.63.63 70.000.000đ 48 Đặt mua
20 Mobifone 0765.333.999 100.000.000đ 54 Đặt mua
21 Mobifone 0783.96.96.96 60.000.000đ 63 Đặt mua
22 Mobifone 0702.555.666 90.000.000đ 42 Đặt mua
23 Mobifone 0703.76.76.76 50.000.000đ 49 Đặt mua
24 Mobifone 0766.52.9999 90.000.000đ 62 Đặt mua

Bình luận