STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.339.779 28.000.000đ 56 Đặt mua
2 Mobifone 0898.879.888 25.000.000đ 73 Đặt mua
3 Mobifone 0778.99.1111 20.000.000đ 44 Đặt mua
4 Mobifone 0773.90.6789 32.000.000đ 56 Đặt mua
5 Mobifone 0704.668.668 50.000.000đ 51 Đặt mua
6 Mobifone 0797.59.2222 30.000.000đ 45 Đặt mua
7 Mobifone 0707.83.8686 20.000.000đ 53 Đặt mua
8 Mobifone 0705.6666.86 20.000.000đ 50 Đặt mua
9 Mobifone 0783.67.67.67 50.000.000đ 57 Đặt mua
10 Mobifone 070.78.34567 28.000.000đ 47 Đặt mua
11 Mobifone 07.656.01234 23.000.000đ 34 Đặt mua
12 Mobifone 0774.79.39.79 25.000.000đ 62 Đặt mua
13 Mobifone 0765.53.53.53 36.000.000đ 42 Đặt mua
14 Mobifone 0797.21.6789 33.000.000đ 56 Đặt mua
15 Mobifone 0777.999.368 25.000.000đ 65 Đặt mua
16 Mobifone 0772.90.2222 25.000.000đ 33 Đặt mua
17 Mobifone 0792.959.959 30.000.000đ 64 Đặt mua
18 Mobifone 0765.8888.66 20.000.000đ 62 Đặt mua
19 Mobifone 0777.10.6789 40.000.000đ 52 Đặt mua
20 Mobifone 0786.28.6789 36.000.000đ 61 Đặt mua
21 Mobifone 0767.555.444 23.000.000đ 47 Đặt mua
22 Mobifone 0703.066.066 25.000.000đ 34 Đặt mua
23 Mobifone 0785.38.2222 25.000.000đ 39 Đặt mua
24 Mobifone 0767.111.000 23.000.000đ 23 Đặt mua

Bình luận