STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.67.67.67.11 5.500.000đ 48 Đặt mua
2 Mobifone 079.3883.555 5.800.000đ 53 Đặt mua
3 Mobifone 07.68.68.68.73 5.500.000đ 59 Đặt mua
4 Mobifone 076.567.6886 7.900.000đ 59 Đặt mua
5 Mobifone 079.777.1133 5.800.000đ 45 Đặt mua
6 Mobifone 07.67.67.67.82 7.800.000đ 56 Đặt mua
7 Mobifone 079.888.6996 5.500.000đ 70 Đặt mua
8 Mobifone 078.333.888.3 9.900.000đ 51 Đặt mua
9 Mobifone 07.8999.2555 8.500.000đ 59 Đặt mua
10 Mobifone 076.45678.39 8.000.000đ 55 Đặt mua
11 Mobifone 0789.996.555 5.700.000đ 63 Đặt mua
12 Mobifone 07.6767.6464 5.800.000đ 53 Đặt mua
13 Mobifone 0703.11.9911 5.500.000đ 32 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.14 5.500.000đ 54 Đặt mua
15 Mobifone 07.9999.2882 5.800.000đ 63 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.1979 5.800.000đ 59 Đặt mua
17 Mobifone 079.777.888.7 8.900.000đ 68 Đặt mua
18 Mobifone 078.357.6886 6.300.000đ 58 Đặt mua
19 Mobifone 079.888.555.8 5.900.000đ 63 Đặt mua
20 Mobifone 079.888.9911 7.500.000đ 60 Đặt mua
21 Mobifone 0798.86.9696 5.500.000đ 68 Đặt mua
22 Mobifone 0789.86.6699 5.500.000đ 68 Đặt mua
23 Mobifone 07.67.67.67.75 5.600.000đ 58 Đặt mua
24 Mobifone 07.68.68.68.35 7.900.000đ 57 Đặt mua

Bình luận