STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.3636 2.300.000đ 30 Đặt mua
2 Mobifone 07.8989.1414 2.200.000đ 51 Đặt mua
3 Mobifone 0792.22.00.66 2.100.000đ 34 Đặt mua
4 Mobifone 078.999.5151 2.050.000đ 54 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.3322 2.300.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 079.444.2111 2.050.000đ 33 Đặt mua
7 Mobifone 07.8989.4646 2.200.000đ 61 Đặt mua
8 Mobifone 07.9779.8282 2.900.000đ 59 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.1973 2.500.000đ 36 Đặt mua
10 Mobifone 0792.33.22.99 3.500.000đ 46 Đặt mua
11 Mobifone 078.999.333.7 2.900.000đ 58 Đặt mua
12 Mobifone 0786.667.222 2.250.000đ 46 Đặt mua
13 Mobifone 0703.22.11.77 2.500.000đ 30 Đặt mua
14 Mobifone 078.333.9889 3.800.000đ 58 Đặt mua
15 Mobifone 070.333.888.7 2.050.000đ 47 Đặt mua
16 Mobifone 0783.57.5858 2.100.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.555.6 4.000.000đ 37 Đặt mua
18 Mobifone 0783.22.88.11 2.500.000đ 40 Đặt mua
19 Mobifone 0783.22.88.55 2.900.000đ 48 Đặt mua
20 Mobifone 0703.16.2345 2.000.000đ 31 Đặt mua
21 Mobifone 070.333.777.3 2.200.000đ 40 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.222.9 2.450.000đ 39 Đặt mua
23 Mobifone 079997.7272 2.200.000đ 59 Đặt mua
24 Mobifone 079.888.7997 3.250.000đ 72 Đặt mua

Bình luận