STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.37.3113 770.000đ 41 Đặt mua
2 Mobifone 0703.228.444 850.000đ 34 Đặt mua
3 Mobifone 0703.16.9797 900.000đ 49 Đặt mua
4 Mobifone 0783.53.7272 1.000.000đ 44 Đặt mua
5 Mobifone 0764.52.6776 750.000đ 50 Đặt mua
6 Mobifone 078.333.4994 950.000đ 50 Đặt mua
7 Mobifone 078.333.7447 650.000đ 46 Đặt mua
8 Mobifone 0703.16.5599 800.000đ 45 Đặt mua
9 Mobifone 0703.22.4343 1.000.000đ 28 Đặt mua
10 Mobifone 0708.92.5566 850.000đ 48 Đặt mua
11 Mobifone 0703.17.5858 900.000đ 44 Đặt mua
12 Mobifone 0792.66.6446 890.000đ 50 Đặt mua
13 Mobifone 0708.33.4040 750.000đ 29 Đặt mua
14 Mobifone 0703.23.9292 950.000đ 37 Đặt mua
15 Mobifone 0708.32.1818 850.000đ 38 Đặt mua
16 Mobifone 0792.666.044 950.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0707.74.5599 1.000.000đ 53 Đặt mua
18 Mobifone 0798.18.9911 850.000đ 53 Đặt mua
19 Mobifone 070.333.1978 950.000đ 41 Đặt mua
20 Mobifone 0703.23.6699 1.000.000đ 45 Đặt mua
21 Mobifone 0708.64.2277 750.000đ 43 Đặt mua
22 Mobifone 0708.65.0088 750.000đ 42 Đặt mua
23 Mobifone 0784.115.000 850.000đ 26 Đặt mua
24 Mobifone 0783.53.7722 850.000đ 44 Đặt mua

Bình luận