STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0939.817.204 490.000đ 43 Đặt mua
2 Mobifone 078.269.1962 490.000đ 50 Đặt mua
3 Mobifone 0904.623.827 480.000đ 41 Đặt mua
4 Mobifone 0904.621.436 480.000đ 35 Đặt mua
5 Mobifone 0939.504.231 490.000đ 36 Đặt mua
6 Mobifone 0904.689.361 480.000đ 46 Đặt mua
7 Mobifone 0906.219.265 480.000đ 40 Đặt mua
8 Mobifone 0904.685.532 480.000đ 42 Đặt mua
9 Mobifone 0904.596.549 480.000đ 51 Đặt mua
10 Mobifone 0906.210.735 480.000đ 33 Đặt mua
11 Mobifone 0904.614.732 480.000đ 36 Đặt mua
12 Mobifone 0904.601.765 480.000đ 38 Đặt mua
13 Mobifone 0904.615.607 480.000đ 38 Đặt mua
14 Mobifone 0904.674.156 480.000đ 42 Đặt mua
15 Mobifone 0904.640.301 480.000đ 27 Đặt mua
16 Mobifone 0904.635.251 480.000đ 35 Đặt mua
17 Mobifone 0904.642.407 480.000đ 36 Đặt mua
18 Mobifone 0904.692.957 480.000đ 51 Đặt mua
19 Mobifone 0904.631.547 480.000đ 39 Đặt mua
20 Mobifone 0939.274.564 490.000đ 49 Đặt mua
21 Mobifone 0904.594.064 480.000đ 41 Đặt mua
22 Mobifone 0904.614.805 480.000đ 37 Đặt mua
23 Mobifone 0939.546.142 490.000đ 43 Đặt mua
24 Mobifone 0904.615.913 480.000đ 38 Đặt mua

Bình luận