STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0909.74.0303 4.500.000đ 35 Đặt mua
2 Mobifone 0902.38.55.77 2.200.000đ 46 Đặt mua
3 Mobifone 0934.458.011 600.000đ 35 Đặt mua
4 Mobifone 090.181.00.44 1.330.000đ 27 Đặt mua
5 Mobifone 0908.21.09.72 1.830.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 0932.1579.64 700.000đ 46 Đặt mua
7 Mobifone 0906.64.59.59 3.000.000đ 53 Đặt mua
8 Mobifone 0901.87.14.14 1.100.000đ 35 Đặt mua
9 Mobifone 09.38.78.07.07 3.300.000đ 49 Đặt mua
10 Mobifone 0906.83.00.44 1.180.000đ 34 Đặt mua
11 Mobifone 0902.76.24.24 1.100.000đ 36 Đặt mua
12 Mobifone 0938.12.11.66 2.200.000đ 37 Đặt mua
13 Mobifone 0901.87.11.22 1.750.000đ 31 Đặt mua
14 Mobifone 0901.84.06.06 1.750.000đ 34 Đặt mua
15 Mobifone 0901.82.48.48 2.200.000đ 44 Đặt mua
16 Mobifone 0902.95.44.66 1.100.000đ 45 Đặt mua
17 Mobifone 0901.85.13.13 1.180.000đ 31 Đặt mua
18 Mobifone 0932.19.67.67 2.050.000đ 50 Đặt mua
19 Mobifone 0938.67.22.55 1.100.000đ 47 Đặt mua
20 Mobifone 0901.85.11.44 980.000đ 33 Đặt mua
21 Mobifone 0901.84.78.78 4.500.000đ 52 Đặt mua
22 Mobifone 0938.17.02.98 1.330.000đ 47 Đặt mua
23 Mobifone 0938.244.800 740.000đ 38 Đặt mua
24 Mobifone 0932.69.57.69 980.000đ 56 Đặt mua

Bình luận