STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.887.3443 1.100.000đ 54 Đặt mua
2 Mobifone 089.888.2772 1.250.000đ 59 Đặt mua
3 Mobifone 089887.555.9 1.100.000đ 64 Đặt mua
4 Mobifone 0898.87.4343 1.100.000đ 54 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.2211 910.000đ 46 Đặt mua
6 Mobifone 089.887.8800 1.100.000đ 56 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.9449 910.000đ 66 Đặt mua
8 Mobifone 089.887.5599 1.800.000đ 68 Đặt mua
9 Mobifone 089.887.6644 1.100.000đ 60 Đặt mua
10 Mobifone 089.888.0246 4.000.000đ 53 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.4224 1.100.000đ 52 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.3311 910.000đ 48 Đặt mua
13 Mobifone 089.888.0220 1.700.000đ 45 Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.9559 1.500.000đ 68 Đặt mua
15 Mobifone 089.888.4334 1.250.000đ 55 Đặt mua
16 Mobifone 089.887.887.6 2.100.000đ 69 Đặt mua
17 Mobifone 0898.87.0202 910.000đ 44 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.4422 1.100.000đ 52 Đặt mua
19 Mobifone 0898.87.9911 910.000đ 60 Đặt mua
20 Mobifone 089.887.4664 1.100.000đ 60 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.9393 1.490.000đ 64 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.1771 910.000đ 56 Đặt mua
23 Mobifone 089.887.7171 1.325.000đ 56 Đặt mua
24 Mobifone 0898.870.246 910.000đ 52 Đặt mua

Bình luận