Sim Lộc Phát Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0335.750.286 300.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0375.214.086 300.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
7 Viettel 0376.983.068 300.000đ 50 Đặt mua
8 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
9 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0399.623.068 960.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0333.428.168 960.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 0355.624.968 960.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0365.207.968 960.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0372.007.968 960.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0386.410.368 960.000đ 39 Đặt mua
18 Viettel 0325.088.968 960.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0388.439.986 960.000đ 58 Đặt mua
20 Viettel 0366.620.168 960.000đ 38 Đặt mua
21 Viettel 0868.907.386 960.000đ 55 Đặt mua
22 Viettel 0354.873.686 960.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0385.904.168 960.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0399.707.368 960.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lộc Phát Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3