Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0336.10.5115 960.000đ 25 Đặt mua
4 Viettel 0966.64.7227 960.000đ 49 Đặt mua
5 Viettel 0964.99.2772 960.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0368.66.3223 960.000đ 39 Đặt mua
7 Viettel 0345.16.3553 960.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0385.90.9669 960.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0989.55.2442 960.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0965.38.6776 960.000đ 57 Đặt mua
11 Viettel 0965.97.3663 960.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 0345.99.5775 960.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0971.05.6116 960.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0365.21.2332 960.000đ 27 Đặt mua
15 Viettel 0372.29.9889 960.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 0979.59.7227 960.000đ 57 Đặt mua
17 Viettel 0866.71.5005 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0395.30.7007 960.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0367.86.3883 960.000đ 52 Đặt mua
20 Viettel 0977.98.2772 960.000đ 58 Đặt mua
21 Viettel 0972.54.7007 960.000đ 41 Đặt mua
22 Viettel 0971.48.1221 960.000đ 35 Đặt mua
23 Viettel 0869.03.5335 960.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0352.59.9889 960.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Gánh Đảo Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3